အေတြးအေခၚပညာ၏ ျပႆနာမ်ား(ဘာသာျပန္) (ဘာထရန္ရပ္ဆဲလ္) အပိုင္း(၅)


အခန္း (၃) ျဒပ္ဝတၳဳ၏သဘာဝ

ေပၚေပၚလြင္လြင္ထင္ထင္ရွားရွားၾကီးျပႏိုင္မယ့္အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြရွာလို႕မရေပမယ့္လည္းက်ေနာ္တို႕ရဲ႕အာရံုခံစားမႈအခ်က္အလက္ေတြ(ဥပမာ- က်ေနာ္တို႕စားပြဲနဲ႕ဆိုင္တယ္လို႕သိခဲ့တဲ့အာရံုခံစားမႈအခ်က္အလက္ေတြ)ဟာက်ေနာ္တို႕ရဲ႕သိျမင္လိုက္ျခင္း၊ျဖစ္တည္ျခင္းေတြနဲ႕သီးျခားကင္းကြာျဖစ္တည္ေနတဲ့တစံုတရာရဲ႕ရွိမႈကိုျပေနတဲ့သေကၤတေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုယံုၾကည္တယ္ဆိုတာဟာယုတၱိတန္တယ္လို႕ေရွ႕ပိုင္းအခန္းေတြမွာက်ေနာ္တို႕သေဘာတူၾကျပီးပါျပီ။ေျပာခ်င္တာကေတာ့ဒီစားပြဲရဲ႕ပံုပန္းသ႑န္အျဖစ္က်ေနာ့သိစိတ္မွာေပၚလာေစတဲ့အဲဒီ့အေရာင္ေတြ၊မာမႈေပ်ာ့မႈေတြ၊အသံေတြစသည္ျဖင့္အာရံုခံစားမႈေတြထက္ေက်ာ္လြန္ျပီးအဲဒီ့အာရံုခံစားမႈပံုစံအသြင္သ႑န္ေတြတန္ဆာဆင္ထားတဲ့တစံုတရာရွိေနတယ္လို႕က်ေနာ္ယူဆလိုက္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ (စားပြဲရဲ႕)အေရာင္ဆိုတာဟာက်ေနာ္မ်က္စိမွိတ္လိုက္မယ္ဆိုရင္မရွိေတာ့ပါဘူး။ (စားပြဲရဲ႕)မာမႈ၊ေပ်ာ့မႈခံစားမႈဟာက်ေနာ့လက္ေမာင္းကိုစားပြဲနဲ႕ထိမေနေတာ့ရင္မရွိေတာ့ပါဘူး။ (စားပြဲကေပးတဲ့) အသံဆိုတာဟာလဲက်ေနာ့လက္ေခါက္နဲ႕စားပြဲကိုေခါက္မေနဘူးဆိုရင္မျမည္ေတာ့ပါဘူး။ဒါေပမယ့္ဒီခံစားမႈေတြေပ်ာက္သြားတာနဲ႕တျပိဳင္နက္စားပြဲမရွိေတာ့ဘူးလို႕က်ေနာ္မထင္ပါဘူး။အဲ့ဒါနဲ႕ဆန္႕က်င္ဘက္ပဲက်ေနာ္အခုလိုယူဆလိုက္တာဟာစားပြဲဟာေတာက္ေလွ်ာက္ရွိေနခဲ့တဲ့အတြက္ေျပာခဲ့တဲ့အာရံုခံစားမႈအခ်က္အလက္ေတြဟာက်ေနာ္မ်က္လံုးဖြင့္လိုက္ရင္၊က်ေနာ့လက္ေမာင္းကိုစားပြဲေပၚျပန္တင္လိုက္ရင္၊က်ေနာ့လက္ေခါက္နဲ႕စားပြဲကိုျပန္ေခါက္ေနမယ္ဆိုရင္ျပန္ေပၚလာမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျပန္ပါတယ္။ (ဘာသာျပန္သူ။            ။ဆိုလိုသည္မွာခံစားမႈအခ်က္အလက္မ်ားမရွိေတာ့ေသာ္လည္းစားပြဲေပ်ာက္မသြားဟုယူဆျခင္းတြင္စားပြဲ၏တည္ရွိမႈအားစဥ္းစားရာ၌ခံစားမႈအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚအေျခမခံသေယာင္ရွိေသာ္လည္းေနာက္တေၾကာင္းစဥ္းစားပံုတြင္အာရံုခံစားမႈအခ်က္အလက္မ်ားသည္ျပန္တည္လႈံ႕ေဆာ္လွ်င္ျပန္ေပၚလာမည္ဆိုသည္ကိုအေျခခံျပီးစားပြဲ၏တည္ရွိမႈကိုအတည္ျပဳထားသလိုျဖစ္ေနေသးေသာေၾကာင့္စဥ္းစားပံုႏွစ္ခုဝိေရာဓိျဖစ္ေနျခင္းကိုရပ္ဆဲလ္ကျပလိုျခင္းျဖစ္သည္။) က်ေနာ္တို႕ဒီအခန္းမွာစဥ္းစားရမယ့္ေမးခြန္းကေတာ့ဒီလိုပါ။က်ေနာ့ရဲ႕သိျမင္လိုက္ျခင္းအေပၚမွာမွီခိုမေနပဲရွိေနတဲ့တကယ့္စားပြဲရဲ႕သဘာဝကဘာလဲဆိုတဲ့ေမးခြန္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

ဒီေမးခြန္းအတြက္ရုပ္ဝတၳဳပိုင္းဆိုင္ရာသိပၸံပညာကအေျဖတခုေပးပါတယ္။ဒီအေျဖရဲ႕မွန္ကန္ပံုဟာတနည္းနည္းနဲ႕မျပည့္မစံုျဖစ္ေနျပီးတစိတ္တပိုင္းအားျဖင့္အရမ္းစိတ္ကူးသက္သက္ကိုအေျခခံထားသလိုျဖစ္ေနပါေသးေပမယ့္လည္းအေျဖေပးပံုရဲ႕နက္ရိႈင္းမႈအတိုင္းအတာကိုေတာ့အသိအမွတ္ျပဳစရာေကာင္းေနပါတယ္။ရုပ္ဝတၳဳပိုင္းဆိုင္ရာသိပၸံပညာဟာအနည္းနဲ႕အမ်ားမသိမသာပံုစံမ်ိဳးနဲ႕အားလံုးေသာအရႈခံရတဲ့သဘာဝအေလ်ာက္ျဖစ္ပ်က္ပံုေတြဟာအေရြ႕ေတြအျဖစ္နဲ႕သာလွ်င္ေလ်ာ့ခ်တြက္ခ်က္သင့္တယ္ဆိုတဲ့အျမင္ဘက္ကိုအေလးေပးသြားေနပါတယ္။အလင္း၊အပူနဲ႕အသံေတြအားလံုးဟာ (ရုပ္ဝတၳဳပိုင္းဆိုင္ရာသိပၸံပညာအရ) ထုတ္လႊတ္လိုက္တဲ့အရာဝတၳဳကေနအဆိုပါအလင္းကိုျမင္လိုက္တဲ့၊အဆိုပါအပူကိုခံစားလိုက္တဲ့၊အဆိုပါအသံကိုၾကားလိုက္တဲ့သူဆီကိုလိႈင္းပံုစံေရြ႕လ်ားမႈမႈေတြေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႕ဆိုပါတယ္။အဲဒီ့လိႈင္းပံုစံေရြ႕လ်ားမႈေတြရွိေနတဲ့အရာဟာအီသာ (အလင္း၊အသံစသည္တို႕ျဖတ္သန္းသြားလာရန္အတြက္ဟင္လင္းျပင္တြင္ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနသည္ဟုယူဆထားခဲ့ေသာအရာ-ဘာသာျပန္သူ) ဒါမွမဟုတ္ရုပ္ဝတၳဳအဝဝသာလွ်င္ျဖစ္မယ္လို႕ရုပ္ဝတၳဳသိပၸံပညာကဆိုပါတယ္။ဒါေပမယ့္ဒီယူဆပံုႏွစ္မ်ိဳးစလံုးမွာေတြ႕ရတဲ့အရာႏွစ္ခုစလံုးကိုအေတြးအေခၚပညာရွင္ေတြကရုပ္ဝတၳဳလို႕သာလွ်င္ေခၚပါလိမ့္မယ္။ (ရုပ္ဝတၳဳပိုင္းဆိုင္ရာ) သိပၸံပညာကအဲဒီ့ရုပ္ဝတၳဳဆိုတဲ့အရာအေပၚမွာသတ္မွတ္မယ့္ဂုဏ္သတၱိေတြမွာဆိုရင္ဒါေတြရဲ႕ဟင္းလင္းျပင္မွာေနရာယူမႈနဲ႕အေရြ႕နိယာမေတြအရဒါေတြရဲ႕အေရြ႕အင္အားတို႕ကိုပဲသတ္မွတ္ပါလိမ့္မယ္။သိပၸံပညာဟာအဲဒီ့ရုပ္ဝတၳဳမွာတျခားဂုဏ္သတၱိေတြရွိေကာင္းရွိေနမယ္ဆိုတာကိုမျငင္းပါဘူး။ဒါေပမယ့္အဲ့သလိုသာဆိုရင္ေျပာခဲ့တဲ့တျခားဂုဏ္သတၱိေတြဟာသိပၸံအသံုးခ်လူတေယာက္အတြက္အသံုးမဝင္ေတာ့ပဲေျပာခဲ့တဲ့ရုပ္ဝတၳဳရဲ႕အမွီအခိုကင္းတည္ရွိမႈျဖစ္စဥ္အေပၚရွင္းလင္းျပဖို႕အသံုးမဝင္ေတာ့ျပန္ပါဘူး။ (ဘာသာျပန္သူ။။သိပၸံပညာမွျပဆိုေသာဂုဏ္သတၱိတို႕တြင္အာရံုခံစားမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားက၄င္း၏တည္ရွိမႈအတြက္အဓိကက်ေသာဂုဏ္သတၱိမ်ားအျဖစ္မသတ္မွတ္ေသာေၾကာင့္(ဟင္လင္းျပင္တြင္ေနရာယူမႈႏွင့္အေရြ႕အင္အားကိုသာအေလးေပးသည္) ၄င္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာမန္လူကရုပ္ဝတၳဳ၏အမွီအခိုကင္းတည္ရွိမႈအတြက္သိပၸံနည္းက်အားကိုးအားထားျပဳရန္ခက္သြားသည္ကိုရပ္ဆဲလ္ကျပလိုျခင္းျဖစ္သည္။)

 

သိပၸံပညာကအလင္းသည္တခါတရံတြင္လိႈင္းအေရြ႕ပံုစံတမ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။သို႕ေသာ္လည္းက်ေနာ္တို႕၏အာရံုခံစားမႈမ်ားအရခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းျမင္လိုက္ရသည့္အလင္းဆိုသည္မွာလိႈင္းအေရြ႕ပံုစံမ်ိဳးလံုးဝမဟုတ္ပဲတျခားပံုစံတမ်ိဳးျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္အဆိုပါသိပၸံပညာ၏အဆိုမွာအထင္အျမင္မွားစရာျဖစ္ေနပါသည္။က်ေနာ္တို႕အာရံုခံစားမႈမ်ားအရသိျမင္လိုက္ရသည့္အလင္း၏ပံုစံမ်ိဳးမွာက်ေနာ္တို႕ပံုပန္းသ႑န္မေဖၚႏိုင္ပဲမ်က္စိမျမင္သူအားလည္းရွင္းမျပႏိုင္သည့္မ်က္စိျမင္သူတိုင္းသိႏိုင္သည့္အရာတခုျဖစ္သည္။ေျပာခဲ့သည္ႏွင့္ဆန္႕က်င္ဘက္ပင္ထိုလိႈင္းအေရြ႕ပံုစံဆိုသည္မွာမူမ်က္စိမျမင္ေသာသူအားေကာင္းမြန္စြာရွင္းျပႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီးအေၾကာင္းမွာမ်က္မျမင္သည္မ်က္စိမျမင္ေသာ္လည္းအထိအေတြ႕အားျဖင့္ဟင္းလင္းျပင္ဆိုသည္ကိုသေဘာေပါက္ႏိုင္သလိုပင္လယ္လိႈင္းမ်ား၏လိႈင္းအေရြ႕ပံုစံမ်ိဳးကိုက်ေနာ္တို႕မ်က္စိျမင္သူမ်ားခံစားႏိုင္သကဲ့သို႕ပင္သူလည္းခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။သို႕ရာတြင္အဆိုပါမ်က္မျမင္၏သေဘာေပါက္ပံုသည္က်ေနာ္တို႕မ်က္စိျမင္သူမ်ား၏အလင္းအားသိျမင္ပံုႏွင့္တူမည္မဟုတ္ပဲက်ေနာ္တို႕၏အလင္းအားသိျမင္ပံုကိုေတာ့အဆိုပါမ်က္မျမင္ကမည္သို႕မွ်နားလည္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပဲက်ေနာ္တို႕ကလည္းမည္သို႕မွ်ရွင္းျပႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

 

ယခုဆိုလွ်င္သိပၸံပညာ၏အဆိုအရမ်က္မျမင္မဟုတ္ေသာလူအားလံုးသိႏိုင္သည့္အဆိုပါအလင္းကေပးသည့္အာရံုခံစားမႈအခ်က္အလက္တစံုတရာဆုိသည္မွာျပင္ပကမၻာတြင္ေတြ႕ရျခင္းမဟုတ္ပဲအလင္းျမင္သူလူတေယာက္၏မ်က္လံုးမ်ား၊၄င္း၏အာရံုေၾကာမ်ားႏွင့္ဦးေႏွာက္တို႕သို႕လာေရာက္ရိုက္ခတ္ေသာလိႈင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုဆို၏။အဆိုပါအလင္းသည္လိႈင္းဟုဆုိရာတြင္ဆိုလိုသည္မွာအဆိုပါလိႈင္းမ်ားသည္က်ေနာ္တို႕၏အလင္းအားအာရံုခံစားလိုက္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ေပၚလာရေသာလိႈင္းမ်ားကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။သို႕ရာတြင္အဆိုပါမ်က္စိျမင္သူမ်ားျမင္ႏိုင္ျပီးမ်က္မျမင္မ်ားမျမင္ႏိုင္ေသာအလင္းကိုယ္တိုင္သည္က်ေနာ္တို႕၏အာရံုခံစားမႈမ်ား၊တည္ရွိမႈမ်ားႏွင့္ကင္းကြာျပီးျဖစ္တည္စေကာင္းသည့္အရာျဖစ္သည္ဟုသိပၸံပညာကမယူဆပါ။(ဆိုခဲ့သလိုအလင္းသည္ျမင္သူ၏အာရံုခံစားမႈေၾကာင့္သာလွ်င္ျဖစ္လာရသည့္လိႈင္းဟုဆိုေသာေၾကာင့္) ထို႕အတူပင္အျခားေသာအာရံုခံစားမႈမ်ားအတြက္လည္းထိုကဲ့သို႕ပင္မွတ္ခ်က္ယူဆႏိုင္ေလာက္ပါသည္။ (ဘာသာျပန္သူ။။ဆိုလိုသည္မွာဥပမာအားျဖင့္အနံ႕ဟူသည္လည္းအမွီအခိုကင္းကင္းတည္ရွိေနေသာအရာဝတၳဳ၏မူရင္းဂုဏ္သတိၳမဟုတ္ပဲအာရံုခံစားလိုက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္လာသည့္အာရံုခံစားလိုက္မႈကိုတည္မွီေနေသာအရာသာလွ်င္ျဖစ္စေကာင္းသည္ဟူေသာယူဆခ်က္မ်ိဳးျဖစ္သည္။)

 

သိပၸံပညာကအေလးေပးေသာအရာဝတၳဳမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေလာကတြင္အေရာင္မ်ားႏွင့္အသံမ်ားသာလွ်င္ရွိမေနျခင္း(အေလးေပးထည့္တြက္ခံရျခင္း) ရွိမေနျခင္းမဟုတ္ပဲက်ေနာ္တို႕၏အျမင္သို႕မဟုတ္အထိအေတြ႕အားျဖင့္သိသည္ဟုယူဆထားေသာဟင္းလင္းျပင္ဟူေသာခံစားမႈကိုလည္းသိပၸံပညာကအေလးေပးထည့္တြက္ျခင္းမျပဳေပ။သိပၸံပညာအတြက္အရာဝတၳဳဟူသည္ဟင္းလင္းျပင္တခုတြင္ရွိေနသည္ဟုယူဆရန္မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ္လည္းအဆိုပါဟင္းလင္းျပင္သည္က်ေနာ္တို႕ေတြ႕ျမင္ခံစားမိသည့္ဟင္းလင္းျပင္ႏွင့္တထပ္တည္းမက်ႏိုင္ေပ။ေျပာရလွ်င္က်ေနာ္တို႕မ်က္လံုးျဖင့္ေတြ႕ျမင္ရသည့္ဟင္းလင္းျပင္ႏွင့္က်ေနာ္တို႕အထိအေတြ႕ခံစားမႈျဖင့္သိရေသာဟင္းလင္းျပင္တို႕သည္အတူတူမဟုတ္ေခ်။ဆိုလိုသည္မွာက်ေနာ္တို႕ေျပာေသာဟင္းလင္းျပင္ဟူသည္မွာက်ေနာ္တို႕ေမြးကာစအရြယ္ကက်ေနာ္တို႕ျမင္ေသာအရာကိုမည္သို႕ထိေတြ႕ႏိုင္သည္ဟူသည့္အေတြ႕အၾကံဳအားသင္ယူမႈႏွင့္က်ေနာ္တို႕အားထိေတြ႕ျခင္းအားျဖင့္အရာမ်ား၏ပံုသ႑န္ေဖၚျခင္းအားျဖင့္ျမင္ႏိုင္ေၾကာင္းသင္ယူမႈတို႕ျဖင့္သာလွ်င္သိရေသာဟင္းလင္းျပင္ျဖစ္ျပီးသိပၸံပညာကေျပာေသာဟင္းလင္းျပင္မွာမူက်ေနာ္တို႕၏ျမင္ျခင္း၊ထိေတြ႕ျခင္းမ်ားအေပၚတြင္မီွခိုမႈမရွိေသာသီးျခားျဖစ္တည္ေနသည့္ဟင္းလင္းျပင္ကိုဆုိလိုျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ထိုဟင္းလင္းျပင္မွာအထိအေတြ႕အရသိေသာဟင္းလင္းျပင္မဟုတ္သလို၊အျမင္အရသိေသာဟင္းလင္းျပင္မဟုတ္ေၾကာင္းေျပာလိုျခင္းျဖစ္သည္။

 

ေရွ႕ပိုင္းအခန္းမ်ားတြင္ေျပာခဲ့သည္ကိုထပ္ေက်ာ့ရလွ်င္ကြဲျပားေသာလူအမ်ားသည္တူညီေသာအရာဝတၳဳတခုတည္းကိုပင္သူတို႕၏မတူညီေသာရႈေထာင့္မ်ားေၾကာင့္မတူညီေသာပံုသ႑န္အမ်ိဳးမ်ိဳးအျဖစ္ျမင္ေနရမည္ျဖစ္သည္။ဥပမာအားျဖင့္စက္ဝိုင္းပံုရွိေသာအေၾကြစိတခုအားအျမဲတမ္းပင္စက္ဝိုင္းပံုျဖစ္မည္ဟုသာသတ္မွတ္သင့္ေသာ္လည္းက်ေနာ္တို႕အေပၚစီးတည့္တည့္မွမၾကည့္ဘူးဆိုလွ်င္အဆိုပါအေၾကြစိသည္ဘဲဥပံုျဖစ္ေနသေယာင္ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။က်ေနာ္တို႕အဆိုပါအေၾကြစိသည္စက္ဝိုင္းပံုျဖစ္ေၾကာင္းအဆံုးအျဖတ္ျပဳၾကရာတြင္က်ေနာ္တို႕သည္ထင္ျမင္ရေသာပံုစံ(ဘဲဥပံု)မဟုတ္သည့္အမွန္တကယ္အေၾကြစိ၏ပံုသ႑န္ကိုဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္းအဆိုပါ(ဘဲဥ)ပံုသ႑န္သည္အသြင္အားျဖင့္မူလစက္ဝိုင္းပံုမဟုတ္ေစကာမူမူလဘူတအားျဖင့္စက္ဝိုင္းပံုအေၾကြစိအားအေျခခံျပီးပံုေပၚေနျခင္းျဖစ္သည္ကိုက်ေနာ္တို႕လက္ခံထားရသည္ကိုေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။သို႕ရာတြင္သိပၸံပညာအရထိုအစစ္အမွန္ပံုသ႑န္ဟူသည္အျခားမည္သူမွ်၏ထင္ျမင္ရေသာဟင္းလင္ျပင္ႏွင့္မတူေသာအစစ္အမွန္ဟင္းလင္းျပင္တခုတြင္ေနရာယူထားရမည္ျဖစ္သည္။အစစ္အမွန္ဟင္းလင္းျပင္ဟူသည္မွာအမ်ားဆိုင္ျဖစ္ျပီးထင္ျမင္ရေသာဟင္းလင္းျပင္ဆုိသည္မွာထင္ျမင္သူႏွင့္သာသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢလိကဆိုင္အရာျဖစ္သည္။ကြဲျပားေသာလူအမ်ား၏ပုဂၢလိကဆိုင္ဟင္းလင္းျပင္မ်ားတြင္တူညီေသာအရာတခုတည္းသည္ပံုသ႑န္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေနပံုရသည္ဆိုလွ်င္အစစ္အမွန္ပံုသ႑န္ရွိေသာအစစ္အမွန္ဟင္းလင္းျပင္သည္ပုဂၢလိကဆိုင္ဟင္းလင္းျပင္မ်ားႏွင့္ကြဲကိုကြဲျပားရမည္ျဖစ္သည္။ထို႕ေၾကာင့္သိပၸံပညာကေျပာေသာဟင္းလင္းျပင္ဆုိသည္မွာက်ေနာ္တို႕ေတြ႕ျမင္၊ခံစားမိေသာ (ပုဂၢလိကဆိုင္) ဟင္းလင္းျပင္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္မႈရွိေသာ္လည္းထပ္တူမဟုတ္သည္ကိုေတြ႕ရျပီးအဆိုပါပုဂၢလိကဆိုင္ဟင္းလင္းျပင္မ်ားႏွင့္အစစ္အမွန္ဟင္းလင္းျပင္တို႕ဆက္စပ္ပံုကိုစူးစမ္းေလ့လာရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

 

ဆိုခဲ့သည့္အခ်က္မ်ားအရျဒပ္ရွိအရာဝတၳဳတို႕သည္က်ေနာ္တို႕၏အာရံုခံစားမႈအခ်က္အလက္မ်ားကေပးေသာပံုစံအတိုင္းမဟုတ္ႏိုင္ဆိုေသာ္လည္းအဆိုပါျဒပ္ရွိအရာဝတၳဳတို႕က၄င္းအာရံုခံစားမႈအခ်က္အလက္တို႕ကိုျဖစ္ေပၚေစေကာင္းျဖစ္ေပၚေစႏိုင္မည္ဆိုသည္ကိုက်ေနာ္တို႕သေဘာတူညီၾကျပီးျဖစ္သည္။အဆိုပါျဒပ္ရွိအရာဝတၳဳမ်ားသည္က်ေနာ္တို႕ျဒပ္ပိုင္းဆုိင္ရာဟင္းလင္းျပင္ဟုေခၚႏိုင္ေလာက္ေသာသိပၸံပညာအရဆိုသည့္ဟင္းလင္းျပင္တြင္ရွိေနၾက၏။အေရးတၾကီးသိမွတ္ထားရမည္မွာက်ေနာ္တို႕၏အာရံုခံစားမႈအခ်က္အလက္မ်ားသည္ျဒပ္ရိွအရာဝတၳဳမ်ားေၾကာင့္ဆိုလွ်င္၄င္းအရာဝတၳဳမ်ားရွိေနသည့္ျဒပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဟင္းလင္းျပင္တခု၊က်ေနာ္တို႕၏အာရံုခံစားမႈဆိုင္ရာအဂၤါမ်ား၊အာရံုေၾကာမ်ားႏွင့္ဦးေႏွာက္ဟူ၍ရွိကိုရွိေနရမည္ျဖစ္သည္။က်ေနာ္တို႕သည္အရာဝတၳဳတခုအားထိုေတြ႕လိုက္သည့္အခါတြင္ထိုအရာမွထိေတြ႕မႈႏွင့္ဆိုင္သည့္အာရံုခံစားမႈအခ်က္အလက္တခုရမည္ျဖစ္သည္။ေျပာလိုသည္မွာက်ေနာ္တို႕၏ခႏၶာကိုယ္၏အခ်ိဳ႕ေသာတစိတ္တပိုင္းသည္၄င္းအရာဝတၳဳေနရာယူထားသည့္ဟင္းလင္းျပင္ႏွင့္ကပ္လ်က္ရွိေသာဟင္းလင္းျပင္တြင္ေနရာယူထားသည္ဆိုလွ်င္က်ေနာ္တို႕သည္အရာဝတၳဳတခုအားထိုေတြ႕လိုက္သည့္အခါတြင္ထိုအရာမွထိေတြ႕မႈႏွင့္ဆိုင္သည့္အာရံုခံစားမႈအခ်က္အလက္တခုရမည္ျဖစ္သည္။အၾကမ္းေျပာရလွ်င္အဆိုပါျဒပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဟင္းလင္းျပင္အတြင္းရွိအဆိုပါအရာဝတၳဳႏွင့္က်ေနာ္တို႕၏မ်က္လံုးမ်ားအၾကားတြင္အလင္းပိတ္ေစေသာအရာတခုျခားမေနလွ်င္အဆိုပါအရာဝတၳဳအားက်ေနာ္တို႕ျမင္ရသည္။အလားတူပင္အရာဝတၳဳတခုသည္က်ေနာ္တို႕ႏွင့္လံုေလာက္စြာနီးကပ္ရလွ်င္၊သို႕မဟုတ္၄င္းအရာကလွ်ာအားလာေရာက္ထိေတြ႕လွ်င္သို႕မဟုတ္ထိုအရာသည္ျဒပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဟင္းလင္းျပင္တြင္က်ေနာ္တို႕၏ခႏၶာကိုယ္တည္ေနရာႏွင့္ႏိႈင္းရအားျဖင့္သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာတခုတြင္တည္ရွိေနသည္ဆိုမွသာလွ်င္က်ေနာ္တို႕သည္ထိုအရာဝတၳဳအားၾကားႏိုင္၊အနံ႕ခံႏိုင္၊အရသာခံႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။က်ေနာ္တို႕၏ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္အဆိုပါအရာဝတၳဳတို႕သည္တခုတည္းေသာျဒပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဟင္းလင္းျပင္တြင္တည္ရွိေနေၾကာင္းမယူဆလွ်င္က်ေနာ္တို႕သည္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအေျခအေနေအာက္တြင္ရွိေသာအဆိုပါအရာဝတၳဳတခုမွက်ေနာ္တို႕ကမည္သည့္အမ်ိဳးမ်ိဳူေသာအာရံုခံစားမႈအခ်က္အလက္မ်ားရလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းစတင္ေျပာဆုိႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။အေၾကာင္းမွာအဆိုပါအရာဝတၳဳႏွင့္က်ေနာ္တို႕၏ခႏၶာကိုယ္တို႕၏ဆီေလ်ာ္ေသာေနရာမ်ားတြင္တည္ရွိမႈအားအဓိကအေျခခံ၍သာလွ်င္ထုိအရာဝတၳဳမွက်ေနာ္တို႕မည့္သည့္အာရံုခံစားမႈအခ်က္အလက္မ်ားရမည္ကိုဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

 

ယခုေျပာႏိုင္သည္မွာအျမင္အာရံုခံစားမႈမ်ားရွိေသာဟင္းလင္းျပင္ျဖစ္ေစ၊အထိအေတြ႕အာရံုမ်ားရွိေသာဟင္းလင္းျပင္ျဖစ္ေစ၊သို႕မဟုတ္အျခားအာရုံခံစားမႈမ်ားကေပးေသာအခ်က္အလက္မ်ားရွိေသာဟင္းလင္းျပင္ျဖစ္ေစအဆိုက်ေနာ္တို႕၏ပုဂၢလိကဆိုင္ဟင္းလင္းျပင္မ်ားတြင္က်ေနာ္တို႕၏အာရံုခံစားမႈအခ်က္အလက္မ်ားရွိသည္ဆိုေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။အကယ္၍သိပၸံပညာႏွင့္သာမန္သိတို႕ကယူဆသလိုပင္ျဒပ္ရွိအရာဝတၳဳမ်ားရွိေနေသာတခုတည္းေသာအမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္အားလံုးအက်ံဳးဝင္ေသာဟင္းလင္းျပင္တခုရွိသည္ဆုိလွ်င္ျဒပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဟင္းလင္းျပင္တြင္အသီးသီးရွိေနၾကေသာျဒပ္ရွိအရာဝတၳဳမ်ား၏ႏိႈင္းရေနရာယူပံုအမ်ိဳးမ်ိဳးသည္က်ေနာ္တို႕၏ပုဂၢလိကဆိုင္ဟင္းလင္းျပင္တြင္ရွိေသာအာရံုခံစားမႈအခ်က္အလက္မ်ား၏ႏိႈင္းရေနရယူပံုအမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚမူတည္ျပီးအနည္းႏွင့္အမ်ားကိုက္ညီေနရမည္ျဖစ္သည္။ထိုသို႕အေျခအေနမ်ိဳးအားစဥ္းစားၾကည့္ရန္မခက္ခဲပါ။အကယ္၍က်ေနာ္တို႕ျမင္ရေသာလမ္းတလမ္းေပၚရွိအိမ္တအိမ္သည္အျခားတအိမ္ထက္က်ေနာ္တို႕ႏွင့္ပိုနီးသည္ကိုျမင္ရပါကက်ေနာ္တို႕၏အျခားအာရံုခံစားမႈမ်ားသည္ထိုပိုနီးသည္ဆိုေသာအျမင္ကိုလက္ခံမည္ျဖစ္သည္။ဥပမာဆိုရလွ်င္က်ေနာ္တို႕ထိုလမ္းအတိုင္းေလွ်ာက္ပါကထိုအိမ္အားအရင္ေရာက္မည္ဆိုသည္ကိုက်ေနာ္တို႕၏အျခားအာရံုခံစားမႈမ်ားကလက္ခံမည္ျဖစ္သည္။အျခားလူမ်ားကလည္းက်ေနာ္တို႕ႏွင့္နီးပံုရသည့္အိမ္အားနီးသည္ဟုပင္သေဘာတူမည္ျဖစ္သည္။ေျမပံုအရလည္းထိုသို႕ပင္ယူဆမည္ျဖစ္သည္။ထိုသို႕သေဘာတူပံုမ်ားအားလံုးကေဖာ္ျပေနသည္မွာထိုလမ္းအတြင္းအိမ္မ်ား၏အကြာအေဝးဆိုင္ရာဆက္စပ္မႈမ်ားသည္က်ေနာ္တို႕အိမ္မ်ားအားတလံုးစီၾကည့္ေသာအခါတြင္ရေသာအာရံုခံစားမႈမ်ား၏ဆက္စပ္ပံုႏွင့္ထပ္တူပင္ျဖစ္သည္ဆိုေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ( ဘာသာျပန္သူ။  ။ဆိုလိုသည္မွာၾကည့္သူထည့္မတြက္ေသာရွိေနေသာအိမ္မ်ား၏အခ်င္းခ်င္းအကြာအေဝး၏ဆက္စပ္ပံုသည္ၾကည့္သူပါလာေသာအခါတြင္ၾကည့္သူ၏အာရံုခံစားမႈမ်ားမွဆံုးျဖတ္ေသာအာရံုခံစားမႈဆိုင္ရာအကြာအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူတူပင္ျဖစ္သည္ကိုေျပာလိုျခင္းျဖစ္သည္။ဆိုလိုသည္မွာၾကည့္သူမရွိေသာအေျခအေနတြင္ပိုနီးေသာအိမ္ႏွစ္အိမ္သည္ၾကည့္သူပါဝင္လာလွ်င္လည္းၾကည့္သူ၏အာရံုအတြင္းပိုနီးေသာအိမ္ႏွစ္အိမ္အျဖစ္သာပံုေပၚမည္ဟူ၍အမ်ားဆိုင္ႏွင့္ပုဂၢလိကဆိုင္တို႕၏ဂုဏ္သတၱိမ်ားတူသြားပံုကိုရပ္ဆဲလ္ကျပလိုျခင္းျဖစ္သည္။) ထို႕ေၾကာင့္က်ေနာ္တို႕သည္ျဒပ္ရွိအရာမ်ားအၾကားအကြာအေဝးဆိုင္ရာဆက္စပ္မႈမ်ားရွိေနျခင္းႏွင့္ကိုက္ညီေနေသာက်ေနာ္တို႕၏အလားတူျဖစ္သည့္ပုဂၢလိကဆိုင္ရာဟင္းလင္းျပင္မ်ားတြင္ရွိေသာအာရံုခံစားမႈအခ်က္အလက္မ်ားရွိေနသည့္ျဒပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဟင္းလင္းျပင္တခုရွိေၾကာင္းယူဆေကာင္းယူဆႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။၄င္းျဒပ္ပိုင္းဆုိင္ရာဟင္းလင္းျပင္မွာအရာဝတၱဳမ်ား၏အကြာအေဝးဆုိင္ရာဆက္စပ္ပံုေလ့လာသည့္ပညာ(ေဂ်ာ္မၾတီ)ႏွင့္ဆိုင္ေသာဟင္းလင္းျပင္ပင္ျဖစ္ျပီးရူပေဗဒႏွင့္နကၡတၱေဗဒဆိုင္ရာပညာမ်ားကရွိသည္ဟုယူဆသည့္ဟင္းလင္းျပင္ပင္ျဖစ္သည္။

Leaving a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s